Turizm İşletme Belgesi

Turizm İşletme Belgesi

Turizm İşletme Belgesi

Turizm işletme belgesi tesisin özellikleri dikkate alınarak yatırımın tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, uygun bulunduğu takdirde bakanlık tarafından verilen ve geçerlilik süresi denetlemelere bağlı belgedir. Müracaat yapmadan önce istenilen kriterler sağlanmış ve tesisin faaliyete geçmiş olması gerekir. İşletmeye geçmemiş tesislerin başvuruları dikkate alınmaz.

Turizm işletme belgesinin sağladığı birçok avantaj vardır:

a) Enerji Desteği

b) Turizm ve İşletme Kredileri

c) Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı

d) Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi

e) Su Ücretlerinin Bölge Genelinde Uygulanan En Düşük Tarifeden Ödenmesi

f) Haberleşme ve Telekomünikasyon Avantajları

g) Alkollü İçki satışı

h) Yabancı personel çalıştırılmasında kolaylıklar

ı) Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu İle Sağlanan Destek ve Avantajlar

i) Turizm Geliştirme Fonu Avantajları

j) Yat Turizmciliğinde ve İşletmeciliğinde Hak ve Kolaylıklar

Teşvik Belgesi
Teşvik Belgesi
19 Mayıs Mahallesi, İstanbul Cd. No: Büyükçekmece/İstanbul
Telefon : 55555555555